Välkommen til vår hemsida!
Detta är den ideella föreningen GFS - Gotlands Frivilliga Samhällsarbetar's hemsida.

Här hittar du information om vår verksamhet och våra aktiviteter.

Som du kan utläsa av vårt namn fungerar vi som en intresseförening för de som jobbar med frivilligt samhällsarbete. Bland dessa kan du finna Gode män, Förvaltare, Häktesbesökare, Kontaktpersoner, Ledsagare och Särskilt förordnad vårdnadshavare m.fl.

Vi är en lokalförening och medlem i RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetar.

För att vara säker på att den sidan du ser är uppdaterad tryck en gång på tangent F5.
Du hittar RFS - riksförbundets hemsida med massor av nyttig information här----->