Välkommen til vår hemsida!
Detta är den ideella föreningen GFS - Gotlands Frivilliga Samhällsarbetar's hemsida. Här hittar du lite information om vår verksamhet och våra aktiviteter.

Som du kan utläsa av vårt namn fungerar vi som en intresseförening för de som jobbar med frivilligt samhällsarbete. Bland dessa kan du finna Gode män, Förvaltare, Häktesbesökare, Kontaktpersoner, Ledsagare och Särskilt förordnad vårdnadshavare m.fl.

Vi är en lokalförening och medlem i RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetar.

Vi arrangerar årligen en Räknestuga för att bistå de som skall lämna in en redovisning till Överförmyndarenheten för sin/sina huvudmän. Vår kassör Ramona Numelin är för övrigt till- gänglig på telefon/mail, detaljer hittar du under 'Förenings-fliken' eller kontakta någon i styrelsen.

Bli Medlem klicka här medlemsansökan.
Du hittar RFS - riksförbundets hemsida med massor av nyttig information här----->