Välkommen til vår hemsida!
Detta är den ideella föreningen GFS - Gotlands Frivilliga Samhällsarbetar's hemsida. Här hittar du lite information om vår verksamhet och våra aktiviteter.

Som du kan utläsa av vårt namn fungerar vi som en intresseförening för de som jobbar med frivilligt samhällsarbete. Bland dessa kan du finna Gode män, Förvaltare, Häktesbesökare, Kontaktpersoner, Ledsagare och Särskilt förordnad vårdnadshavare m.fl.

Vi är en lokalförening och medlem i RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetar.

Vi arrangerar ingen Räknestuga så länge Covid-pandemin pågår!! För att bistå de som skall lämna in en redovisning till Överförmyndarenheten för sin/sina huvudmän är vår Tf. kassör Ramona Numelin tillgänglig på telefon/mail, detaljer hittar du under 'Förenings-fliken' eller kontakta någon i styrelsen.

För att vara säker på att den sidan du ser är uppdaterad tryck på tangent F5.
Du hittar RFS - riksförbundets hemsida med massor av nyttig information här----->